วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การเลี้ยงดูปลาหมอสี

การเลี้ยงดู ปลาหมอสีเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย มีความ อดทนและกินอาหารง่าย ซึ่งเป็นอาหารจำพวก ไร ทะเล ไรน้ำนางฟ้า หนอนแดง กุ้งฝอย ปลาขนาด เล็ก ไส้เดือน หรืออาหารสำเร็จรูป หากต้องให้ปลา มีสีสันเด่นชัดก็อาจให้อาหารประเภทเร่งสี โดยแนะ นำว่า ไรน้ำนางฟ้าไทย ที่มีสารเบต้าแคโรทีน สามารถเร่งสีปลาหมอสีได้ดีที่สุดในจำนวนอาหาร ปลาทั้งหมด


ปลาหมอสี เป็นปลาที่นิสัยรักหวงถิ่นที่อยู่ และก้าวร้าวจะไล่กัดปลาตัวอื่นๆทันทีที่เข้ามาใกล้ในบริเวณอาณาจักรของตัวเองที่ทำไว้ ดังนั้นการเลี้ยงปลาหมอสีหลายพันธุ์รวมกันในตู้ต้องคำนึงถึงขนาดของปลาด้วย ควรจะมีขนาดใกล้เคียงกัน ตู้ควรมีขนาดใหญ่ และมีก้อนหินจัดวางไม่ควรเลี้ยงรวมกับปลาตระกูลอื่น เช่น ปลาทอง ปลาเทวดา(ปลาในตระกูลปอมปาดัวร์) ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: